Honlap Energia, anyag és információ Káros környezeti hatások
Környezeti hatások
Cikk tartalomjegyzék
Környezeti hatások
Nukleáris szennyezés, felmelegedés
Elsivagosodás
Ózonlyuk, hulladék
Összes oldal

 

Földünk egyre szaporodó lakossága az energiaiparral szemben is jelentős igényt támaszt. A világ fejlettebb részén az energiafelhasználás mértéke messze meghaladja a szegényebb régiók fogyasztását. Az életszínvonal egyik jellemzője az, hogy az energiaforrásokból mennyire részesedünk. A globális fejlődés fenntarthatósága és a bolygónkon élők jövője szempontjából egyre sürgetőbbé válik, hogy változtassunk szemléletünkön az energia és anyag felhasználási szokásainkon. Ahhoz, hogy a változtatás igénye minél többekben tudatosodjon arra is szükség van, hogy tisztában legyünk tevékenységeink teljes körű hatásaival. Az energiafelhasználásnál érdemes megismerni azokat a következményeket, költségeket is, amelyek az energiával kapcsolatosak mégis más formában, másutt csapódnak le, mások fizetik meg annak árát. Ezek az externális költségek negatív externáliák és hatások.

 

Levegőszennyezés

 

A környezetszennyezés fő bűnöseként kikiáltott fosszilis energiahordozók felhasználásával keletkező káros következmények a levegő széndioxid, nitrogénoxid, kéndioxid koncentrációjának növekedése borús jövőképet fest. A levegőbe kerülő szennyező anyagok a savas esők által a növényzetben, erdőkben súlyos pusztítást végeznek. A légúti megbetegedések az egészségügyi költségek megnövekedése kapcsán is tettenérhetőek.

                                                                                         

 

Tengerek, óceánok szennyezése

 

Az energiahordozók szállítása során gyakran történnek balesetek, melyek következtében a természeti, környezet károk keletkeznek. Az elpusztult állatok, növények és az élőhelyek károsodása nehezen visszafordítható helyzetet eredményez. Mindez legtöbbször a gazdasági éltet is károsan befolyásoló folyamatot indít el.

 

                          

 

 


 

Nukleáris szennyezés

 

A hidegháborús időszakban történt atomkísérletek súlyos szennyeződéseket hagytak maguk után. A nukleáris energia békés célú felhasználása során keletkező radioaktív hulladékok és a nukleáris balesetekből származó sugárszennyezés hosszú évtizedeken át érezteti hatását.

 

         

 

Felmelegedés

 

Az energiafelhasználás, mai szintjén, leginkább a fosszilis energiahordozók eltüzelésének következményeként és a motorizáció miatti káros kibocsátása által egyre magasabb a légköri széndioxid koncentráció. A légkörben felhalmozódott széndioxid hőcsapdát képezve káros következményeként a földi átlaghőmérséklet emelkedését eredményezi. Az átlaghőmérséklet emelkedése hatására a korábban állandó jégtakaróval borított területeken a jég olvadásnak indul, fokozatosan emelve ezzel az óceánok, tengerek vízszintjét is. Az alacsonyabb területeket a víz elárasztja, így csökkentve az élő és termőhelyeket.

 

                           

 

A sarkvidéki és jéggel borított területek a napfényt visszaverik, kevésbé nyelik el azt. A globális felmelegedés során a korábban jéggel takart felszín alól kibukkanó talaj már kisebb fényvisszaverő hatású, jobban felmelegszik. Az egyre nagyobb hőelnyelő felület hatására gyorsul a további jégtakaró elolvadása is.

 

                                                                                          

                   

 

 


 

Elsivagosodás

 

Megfigyelhető jelenség, hogy míg a Föld egyes részein az árvizek, másutt pedig ellenkező hatás az aszályos időszakok okoznak környezeti és gazdasági problémákat. Az elsivagosodás következménye a termőhelyek csökkenése, melyet néhol éhínség követ.

 

                 

 

Erdőtüzek

 

A szárazság valamint az emberi felelőtlenség vagy szándékosság kapcsán a közelmúltban is több esetben fordultak elő olyan erdőtüzek, melyek egész régiók vegetációját, állatvilágát és emberi lakóhelyeket is fenyegettek. Bizonyos fokig ez a jelenség is felróható a civilizációs fejlődés negatív következményének.

 

      

 

 

 

Pusztító viharok, erózió

 

Az emberi tevékenység hatására eddig ismeretlen méretű pusztító viharok sűrűsödése figyelhető meg. Olykor teljes régiók, erdőségek pusztulnak el rövid idő alatt. A viharkárok már áttételes következményei a környezetszennyező tevékenységeknek, melyben az energia szektor jelentősen kiveszi részét. Gazdaságilag sokszor máshol okoz problémát az, amit egy-egy ágazat költségeként nem számszerűsítünk.

 

         

 

 


 

Ózonlyuk

 

A tudósok már évtizedekkel ezelőtt felhívták a figyelmet arra a jelenségre, hogy az emissziós hatások miatt a földre érkező ultraibolya sugárzástól védő ózonpajzs vékonyodik. A „védőpajzs” gyengülésének következtében egyre szaporodnak a daganatos megbetegedések.  

 

 

                            

 

 

 

 

Hulladék

 

A növekvő anyagfelhasználás, újrahasznosítás nélkül, szennyezéseket okoz a talajban, majd a csapadék útján lemosódó mérgező anyagok a talajvízbe jutva már az ivóvíz bázisát veszélyeztetik.

 

        

 

 

Mindezen káros következmények arra hívják fel a figyelmet, hogy az emberi tevékenységek során a következmények nem maradnak el. Ahhoz, hogy élőhelyünk és környezetünk a jövő generációinak is élettere lehessen rengeteg feladat vár mindannyiunkra.

Utoljára frissítve 2009 szeptember 25., péntek 18:32
 
Hunwind-r.hu, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting