Honlap Energia, anyag és információ Fosszilis energiahordozók
Fosszilis energiahordozók

 

A fosszilis (megkövült) energiahordozók az évmilliók során növényi és állati maradványokból keletkeztek a levegőtől elzárt bomlása során. Nagy az energiasűrűségük és főként szenet és hidrogént tartalmazó vegyületek. Szilárd (szén, lignit), folyékony (kőolaj), vagy gáznemű (földgáz) halmazállapotúak.

 

A fosszilis energiahordozók közül a legjelentősebb a szén. Az összes feltárt készletek 75%-át képezi.

 

                       

 

Minőségük különböző, fűtőértékük 20.000-32.000 kJ/kg közt változik. A legősibb szénfajta az antracit ásvány a fekete kőszén, mely széntartalma 92–98 százalék. Szerkezete grafitszerű rácsot alkot és már nem ismerhetők fel benne az egykori fás részek. Kokszgyártásra valamint gáztermelésre használták leginkább.

 

                    

 

Az ásványszenet a levegő kizárása mellett hevítik, így a benne levő víz és szénhidrogén gázalakban elillan. Az ásványszénből visszamaradó szén legtöbbször por alakú. A fekete kőszénnek bizonyos típusa a kiégetés során megolvad, összetapad és a gázok elillanása után visszamarad a koksz. Leginkább vaskohók nagyolvasztóiban használják. Magyarország készlete kb. 0,6×109 t.

 

A barna kőszénre 15.000-20.000 kJ/kg fűtőérték jellemző, magasabb hamutartalma, mint a feketeszéné. A 40% alatti nedvességtartalmú szenet nevezzük a barnaszénnek. Szerkezetét tekintve bizonyos fajtákban felfedezhető a korábbi fás szerkezet. A hazai készlete kb. 1×109 t.

 

A Lignit 40% feletti nedvességtartalmú és erősen fás szerkezetű. Nedvességtartalma nagy, ezért fűtőértéke kisebb, 10.000-15.000 kJ/kg között van. Leginkább akkor érdemes használni, ha külszíni fejtéssel olcsón kitermelhető.  A készlete kb. 3×109hazánkban.

 

A feketeszén és barnaszén aránya kb. 4:1. a világban, de Magyarországon ennek aránya ellentétes. Magas hamu és kéntartalmúak szénkészletekkel rendelkezünk, amely inkább csak az erőművekben használható.

 

 

A kőolaj igen sokféle szénhidrogénláncot tartalmaz. A desztillációs eljárással a finomítókban 300°C-ra melegítik és a távozó anyagokat kondenzálják. Így szeparáltan keletkezik a könnyűbenzin, nehézbenzin, petróleum, gázolaj. Legvégül visszamarad a pakura. A motorok hajtóanyagán kívül egyes anyagok pl. bitumen és más vegyiparban használható alapanyagok keletkeznek. Hazánk jelentős a kőolajimportra szorul, melyet leginkább a kőolajvezetékeken keresztül importálunk. Hazai termelés is van, de az legfeljebb 10-15 %-os fedezetet ér el.

 

        

 

A földgáz nagyrészt metánból (CH4) áll. Fűtőértéke az összetevőitől függően kb. 30-34 MJ/m3. A hazai gázmezők nagy részénél a gáz magától tör a felszínre. Ezeken, a gázmezőkön a kitermelés hozama kevesebb, mint a másutt használatos széndioxid-besajtolásos technológiák hozama. Az ellátás biztonsága érdekében jelentős mennyiségű gázt kell tárolni. A jelentős import mellett az igény 30-35%-át hazai kitermelés adja.

        
 
Hunwind-r.hu, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting